Varparannan vesiosuuskunta

Varparannantie 27 b

81120 Katajaranta

Y-tunnus 0728780-9

Kotipaikka Kontiolahti

Sähköposti

info@varparannanvesihuolto.com

Liittymän siirto-ohjeet

Vesiosuuskunnalle tulee ilmoittaa kiinteistön luovutuksesta. Luovutuskirjaan on syytä sisällyttää ehto, jonka mukaan liittymäsopimus siirretään luovutuksensaajalle ja jonka nojalla luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan liittymäsopimuksen mukaisia ehtoja.

Luovutuksensaaja tulee sopijapuoleksi, kun vesiosuuskunta on hyväksynyt sopimuksen siirron. Siirron hyväksyminen
edellyttää, että liittämis- ja käyttömaksut on maksettu ja uusi omistaja on ottanut liittymäsopimuksen mukaiset velvoitteet vastattavakseen. Kiinteistön luovutuksella tarkoitetaan toimenpidettä, jonka seurauksena kiinteistön omistaja tai haltija vaihtuu.


Omistajan vaihdon yhteydessä tarvitaan seuraavat tiedot:

• Vesimittarin loppulukema omistajan vaihtuessa

• Vanhan omistajan loppulaskun lähetysosoite

• Uuden omistajan nimi ja osoitetiedot

• Jäljennös kauppakirjasta tai muusta luovutuskirjasta