Varparannan vesiosuuskunta

Varparannantie 27 b

81120 Katajaranta

Y-tunnus 0728780-9

Kotipaikka Kontiolahti

Sähköposti

info@varparannanvesihuolto.com

Kutsu osuuskunnan kokoukseen

28.10.2018

KUTSU VARPARANNAN VESIOSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

 


Jäsenten kokous pidetään lauantaina 1. joulukuuta 2018 alkaen kello 12.00
Varparannan koululla, osoitteessa Riihilahdentie 5, 81120 Katajaranta.

 

Ennen varsinaista kokousta kerrotaan kunnan vesihuoltolaitokseen yhdistymisen valmisteluista. Paikalla on kunnan edustajana vesihuoltopäällikkö Juha Pitkänen.

 

Kokouksessa käsitellään hallituksen esitys osuuskunnan lainojen loppuun hoitamiseksi vuoden 2019 aikana.

 

Lisäksi käsitellään hallituksen esitys osuuskunnan toimintojen ja verkoston luovuttamisesta Kontiolahden kunnalle vuoden 2020 alusta liiketoimintakaupalla.


Tervetuloa, kahvitarjoilu !


Varparannan vesiosuuskunnan hallitus

 

 

 

 

VARPARANNAN VESIOSUUSKUNNAN KOKOUKSEN ESITYSLISTA

 

Paikka:         Varparannan koulu

Aika:              Lauantai 1.12.2018 kello 12.00

 

1§                 Kokouksen avaus, hallituksen pj. Kyösti Vatanen.

 

2§                Valitaan kokouksen toimihenkilöt: puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

 

3§               Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous laillinen.

 

4§                Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.

 

5§       Hallituksen esitys osuuskunnan kokoukselle osuuskunnan lainojen loppuun hoitamiseksi vuoden 2019 aikana:

Vesi- ja viemäriverkoston lainojen hoitamista varten vesi- ja viemäriliittymäsopimuksen tehneiltä jäseniltä peritään lainanhoitomaksua vuoden 2019 aikana osuuskunnan sääntöjen 9 §:n mukaisena maksuna kunkin vesiliittymän osalta 395 € ja kunkin viemäriliittymän osalta 3300 € osuuskunnan lainojen loppuun hoitamiseksi. Viemäriliittymän lainaosuus koskee vain niitä kiinteistöjä, joilla on jäljellä osuuskunnan 21.5.2015 § 13 päätöksen mukaisia lainanhoitomaksuja (ns. kuukausimaksaja).

Lainanhoitomaksu, jolla hoidetaan lainaa, kerätään oman pääoman ehtoisena maksuna, ts. se kirjataan kirjanpidossa omaan pääomaan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Koska se on oman pääoman ehtoinen sijoitus, se on sekä arvonlisäveroton että tuloverosta vapaa.

 
 

 

6§       Hallituksen esitys osuuskunnan kokoukselle osuuskunnan toimintojen ja verkoston luovuttamisesta Kontiolahden kunnalle liiketoimintakaupalla:

           

Hallitus esittää, että osuuskunnan kokous päättää ehdollisena liiketoimintakaupan toteuttamisesta Kontiolahden kunnan vesihuoltolaitoksen kanssa.

Kontiolahden kunnan ehtona liiketoimintakaupan toteutumiselle on, että osuuskunta on velaton.

            Liiketoimintakaupalla luovutetaan Varparannan vesiosuuskunnan toiminnot ja verkosto-omaisuus kunnan vesihuoltolaitokselle. Kunta jatkaa vesihuoltopalveluiden tuottamista 1.1.2020 alkaen Varparannan nykyisillä toiminta-alueilla.

Hallitus esittää, että liiketoimintakauppaan liittyen jäteveden kiinteistöpumppaamojen ylläpitovastuu (huolto-, korjaus- ja uusimisvastuu) siirretään sijaintikiinteistöjen omistajille heti kun liiketoimintakauppa tulee voimaan. Jätevesipumppaamojen omistus siirretään korvauksetta sijaintikiinteistöille heidän kanssaan tehtävän esisopimuksen mukaisessa aikataulussa.

Kokous valtuuttaa hallituksen sopimaan liiketoimintakaupan yksityiskohdista. Hallitukselle annetaan myös valtuudet jättää tekemättä liiketoimintakauppa, mikäli yhdistymisneuvotteluiden edetessä tulee esille asioita, jotka aiheuttavat tai ovat vaarassa aiheuttaa vesiosuuskunnalle ylimääräisiä kustannuksia verottajan tai muiden julkisten toimijoiden tahoilta.

 

 

7§       Mahdolliset muut asiat.

 

8§       Puheenjohtaja päättää kokouksen.

18.05.2020Vesilaskuista
23.03.2020Vuosikokouksesta
12.03.2020Hallituksen kokous 26.2.2020
13.12.2019Ajankohtaista
26.08.2019Hallituksen kokous 14.8.2019
28.06.2019Tiedote hallituksen kokouksesta 28.6.2019
26.06.2019Tiedote osuuskunnan hallituksen kokouksesta
20.06.2019Vuosikokouksen pöytäkirja
19.04.2019KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN
09.04.2019Tiedote osuuskunnan hallituksen kokouksesta

Siirry arkistoon »